Przegląd Historyczny

102, 2011, z. 2

2011

Szlachta a naród. Pozycja szlachty w społeczeństwie czeskim
(Jan Županič)

William Bruce a autorstwo „A relation of State of Polonia [...] Anno 1598”
(Anna Kalinowska)

Powstanie i rozwój warszawskiej szkoły matematycznej w dwudziestoleciu międ...
(Małgorzata Przeniosło)

Szkolnictwo zawodowe w okresie stalinowskim: „produkcja kadr” czy instytucj...
(Stanisław Barański)

More >

102, 2011, z. 1

2011

[Słowo wstępne]
(Editors )

O Karolu Modzelewskim — historyku, działaczu politycznym, przyjacielu, słów...
(Henryk Samsonowicz)

Od polskiej rewolucji do polskiej gościnności (refleksje nieuporządkowane n...
(Adam Michnik)

Wywiad z Karolem Modzelewskim („Reti Medievali Rivista”, t. XI, 2010, nr 1,...
(Paola Guglielmotti, Gian Maria Varanini)

More >

101, 2010, z. 4

2010

Moneta episcopalis. Mennictwo biskupie w Europie Środkowej X–XIII w. i jego...
(Marcin Rafał Pauk)

Pieniądze, mnisi i pobożność: donacje Ferdynanda I, Alfonsa VI i Urraki dla...
(Michał Tomasz Gronowski)

Lwowski szlak handlowy i intensyfikacja obiegu monetarnego na północnej Buk...
(Alexander Oguy)

Zmagania ze smokiem… Działalność Centralnej Komisji do Walki ze Spekulacją ...
(Jerzy Kochanowski)

More >

101, 2010, z. 3

2010

Choroby zębów i sposoby ich leczenia w starożytnym Egipcie
(Michał Waracki)

Kryzys i katastrofa: światowy kryzys XVII wieku
(Geoffrey Parker)

Obchody rocznic historycznych: Rok Kopernika i Rok Odrodzenia (1953)
(Błażej Popławski)

W kręgu dworu Sieniawskich. Listy Jerzego Kazimierza Woynarowskiego do Adam...
(Anna Markiewicz)

More >

101, 2010, z. 2

2010

Sittas — wódz Justyniana
(Teresa Wolińska)

Nihiliści czy romantycy? Postawy polskich socjalistów wobec małżeństwa na p...
(Anna Kwiatek)

Paul Styger, archeolog rzymski i profesor warszawski
(Elżbieta Jastrzębowska)

Gazety europejskie o postawach Francuzów wobec wydarzeń w Gévaudan i Owerni...
(Paweł Nowakowski)

More >

101, 2010, z. 1

2010

The Cultural History of the Travelogue
(Peter Burke)

Antywzorzec biskupa w instrukcji kapituły krakowskiej na synod piotrkowski ...
(Katarzyna Gołąbek)

Białoruski ruch narodowy a III Rzesza (wrzesień 1939–czerwiec 1941)
(Jerzy Grzybowski)

Arsenios z Elassonu — Grek w służbie Cerkwi prawosławnej we Lwowie
(Konrad Kuczara)

More >

100, 2009, z. 4

2009

[Zmarł Profesor Stefan Krzysztof Kuczyński]
(Editors )

Pokora i upokorzenie króla — rytuały i emocje
(Wojciech Fałkowski)

Funkcjonowanie siedemnastowiecznego dworu kobiecego w świetle pism La Grand...
(Anna Maria Jackowska)

Nobilitacje i nobilitowani w Królestwie Polskim w latach 1816–1830 — próba ...
(Mikołaj Getka-Kenig)

More >

100, 2009, z. 3

2009

Akt — forma nie idealna
(Maria Poprzęcka)

Nadzy, bosi, z obnażonymi pośladkami — jeńcy w sztuce Moche
(Janusz Z. Wołoszyn)

Pierwsze polemiki wokół zmartwychwstania i losów ciała Jezusa w kontekście ...
(Paweł Janiszewski)

Mikill maðr ok sterkr — czyli jak powinien wyglądać skald
(Jakub Morawiec)

More >

100, 2009, z. 2

2009

Religia a wojskowość bizantyńska w świetle traktatów wojskowych IX–XI wieku
(Michał Wojnowski)

Nowa bulla Bolesława Krzywoustego i problem ołowianych pieczęci w Polsce wc...
(Stanisław Suchodolski)

Okoliczności zmiany polityki papieża Klemensa V wobec sprawy templariuszy n...
(Magdalena Satora)

Z dziejów opactwa benedyktynów w Starych Trokach (XV–połowa XVII w.)
(Tadeusz M. Trajdos)

More >

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout