Przegląd Historyczny, 102, 2011, z. 2

Szlachta a naród. Pozycja szlachty w społeczeństwie czeskim

AbstractDownload articleDownload article

szlachta, naród, Czechy

William Bruce a autorstwo „A relation of State of Polonia [...] Anno 1598”

AbstractDownload articleDownload article

William Bruce, A Relation of State of Polonia, 1598

Powstanie i rozwój warszawskiej szkoły matematycznej w dwudziestoleciu międzywojennym

AbstractDownload articleDownload article

Warszawska szkoła matematyczna

Szkolnictwo zawodowe w okresie stalinowskim: „produkcja kadr” czy instytucja awansu społecznego?

AbstractDownload articleDownload article

szkolnictwo zawodowe, stalinizm, awans społeczny

Grzechy seksualne w świetle kwestii i dyskursów Adama Gdacjusza

Download articleDownload article

grzechy seksualne, Adam Gdacjusz

Das Dritte Reich und die Jagiellonen

Download articleDownload article

Trzecia Rzesza, Jagiellonowie

Księgi parafialne jako źródło informacji o populacjach historycznych

Download articleDownload article

księgi metrykalne

Nowe książki o „wypędzeniach”

Download articleDownload article

wysiedlenia, "wypędzenia", migracje

Odpowiedź na recenzję Jakuba Morawca [PH 101, 2010, z. 1]

Download articleDownload article

wojownicy, Berserkir, Úlfheðnar, mity, legendy

Kilka uwag do artykułu Grzegorza Kucharczyka [PH 99, 2008, z. 4]

Download articleDownload article

Eugeniusz Breza

Obrona dorobku naukowego z okresu PRL oraz haseł stalinowskiej propagandy. Replika na recenzję Andrzeja Garlickiego pt. „Popis ignorancji”, PH, t. CI, zeszyt 1, s. 121–125

Download articleDownload article

Przewrót majowy, nauka, PRL, stalinizm

W odpowiedzi Bogdanowi Musiałowi [PH 102, 2011, z. 2]

Download articleDownload article

Przewrót majowy

Mistyfikacje Jerzego Gaczyńskiego

Download articleDownload article

Wywłaszczone ziemiaństwo jako zjawisko społeczne w powojennej Polsce (na marginesie książki Anny Łoś, „Styl życia ziemiaństwa polskiego po II wojnie światowej”, Wydawnictwo Werset, Lublin 2008, s. 142)

Download articleDownload article

ziemiaństwo, wywłaszczenie, styl życia

Recenzja: Martin Wihoda, Zlatá Bula Sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti, Argo, Praha 2005, s. 316, il. 34

Download articleDownload article

Recenzja: Artur Konopacki, Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XIX w., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 253, 3 mapy, ilustracje

Download articleDownload article

Recenzja: Patrycja Jakóbczyk–Adamczyk, Stosunki polityczne między Hiszpanią a Wielką Brytanią za panowania Ferdynanda VII (1808–1833), Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2010, s. 552

Download articleDownload article

Recenzja: Marcin Filipowicz, Urodzić naród. Z problematyki czeskiej i słowackiej literatury kobiecej II połowy XIX wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 276

Download articleDownload article

Recenzja: Witold Molik, Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, s. 612

Download articleDownload article

Recenzja: Stanisław Borowiak, Sprawa ordynacji rydzyńskiej na tle walki o ziemię w Poznańskiem na przełomie XIX i XX wieku, Polsko–niemieckie prace historyczne, t. I, red. Witold Molik, Krzysztof Makowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 199

Download articleDownload article

Recenzja: Piotr Forecki, Od Shoah do Strachu. Spory o polsko–żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 460

Download articleDownload article

Recenzja: Wizantija w sobstwenite ì oczi i w oczite na drugite, red. W. Waczkowa, A. Milanowa, C. Stepanow, Izdatelstwo „Gutenberg”, Sofia 2007, s. 311

Download articleDownload article

Recenzja: Krajobrazy przeszłości. Księga ofiarowana doktorowi Adolfowi Juzwence w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. Mariusza Dworsatschka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2009, s. 328

Download articleDownload article

Recenzja: Stevan Pavlovitch, Historia Bałkanów (1804–1945), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 434

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout