Przegląd Historyczny, 101, 2010, z. 4

Moneta episcopalis. Mennictwo biskupie w Europie Środkowej X–XIII w. i jego zachodnioeuropejski kontekst

AbstractDownload articleDownload article

mennictwo biskupie, Europa Środkowa, średniowiecze

Pieniądze, mnisi i pobożność: donacje Ferdynanda I, Alfonsa VI i Urraki dla opactwa w Cluny (XI–XII w.)

AbstractDownload articleDownload article

pieniądz, mnisi, pobożność, donacje, Ferdynand I, Alfons VI, Urraka, opactwo w Cluny

Lwowski szlak handlowy i intensyfikacja obiegu monetarnego na północnej Bukowinie w XIV–XVI w.

Download article

Zmagania ze smokiem… Działalność Centralnej Komisji do Walki ze Spekulacją (1981–1987)

AbstractDownload articleDownload article

Vermögensbasis der Liechtensteiner in Mähren bis 1620

Download articleDownload article

Polsko–hiszpańskie kontakty gospodarcze w okresie międzywojennym

Download articleDownload article

kontakty gospodarcze, Polska, Hiszpania, okres międzywojenny

Projekt reformy finansów publicznych Rumunii autorstwa Nicolae Titulescu z 1921 r. w świetle źródeł rumuńskich

Download articleDownload article

finanse publiczne, Rumunia, Nicolae Titulescu, 1921

Czarne na czerwonym (na marginesie książki Jerzego Kochanowskiego, Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historyczny UW, Warszawa 2010, s. 385)

Download articleDownload article

Recenzja: Piotr Janus, W nurcie polskiego etatyzmu. Stefan Starzyński i Pierwsza Brygada Gospodarcza 1926–1932, Wydawnictwo „Avalon”, Kraków 2009, s. 335

Download articleDownload article

Recenzja: Borys Paszkiewicz, Brakteaty — pieniądz średniowiecznych Prus, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 487

Download articleDownload article

Recenzja: Maria Dunin–Wąsowicz, Suwerenność i pieniądz w Europie 1870–2002, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Civitas, Warszawa 2009, s. XIX, 474

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout