Przegląd Historyczny, 101, 2010, z. 3

Choroby zębów i sposoby ich leczenia w starożytnym Egipcie

AbstractDownload articleDownload article

choroby zębów, leczenie zębów, Egipt, starożytność

Kryzys i katastrofa: światowy kryzys XVII wieku

AbstractDownload articleDownload article

kryzys, katastrofa, XVII wiek

Obchody rocznic historycznych: Rok Kopernika i Rok Odrodzenia (1953)

AbstractDownload articleDownload article

rocznice, Rok Kopernika, Rok Odrodzenia

W kręgu dworu Sieniawskich. Listy Jerzego Kazimierza Woynarowskiego do Adama Mikołaja Sieniawskiego z lat 1685–1699

Download articleDownload article

Sieniawscy, listy, dwory, Jerzy Kazimierz Woynarowski, Adam Mikołaj Sieniawski, XVII wiek

Nieznana misja Kazimierza Świtalskiego we Francji w 1925 r.

Download articleDownload article

misje, Kazimierz Świtalski, Francja, 1925

Recenzja: Adam Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s.1095, 5 nlb., 60 map, 3 tabele

Download articleDownload article

Recenzja: Adam Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s.1095, 5 nlb., 60 map, 3 tabele

Download articleDownload article

Czy Gall Anonim pochodził z Bambergu?

Download articleDownload article

Gall Anonim, Bamberg

„Gdzie jest Aleksander Wielki?” (Richard Stoneman, Alexander the Great. A Life in Legend, Yale University Press, New Haven–London 2008)

Download articleDownload article

Aleksander Wielki

O syntezie ustroju politycznego Wielkopolski dzielnicowej (Michał Wyszkowski, Ustrój polityczny Wielkopolski w latach 1138–1296, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, „Wielkopolska — Historia–Społeczeństwo–Kultura”, 28, s. 404)

Download articleDownload article

ustrój polityczny, Wielkopolska, średniowiecze

Recenzja: Jacqueline Christien, Françoise Ruzé, Sparte. Géographie, mythes et histoire, Armand Colin, Paris 2007, s. 432

Download articleDownload article

Recenzja: Mario Ziegler, Successio. Die Vorsteher der stadtrömischen Christengemeinde in den ersten beiden Jahrhunderten, Dr. Rudolf Habelt, Bonn 2007, Antiquitas, Seria I: Abhandlungen zur alten Geschichte, t. LIV, s. 361, il. 5, 7 diagramów

Download articleDownload article

Recenzja: Marta Kurkowska–Budzan, Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie. Analiza współczesnej symbolizacji przeszłości, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2009, s. 256.

Download articleDownload article

Recenzja: Nigel M. Kennell, Spartans. A New History, Oxford 2010, seria: „Ancient Cultures”, s. 218

Download articleDownload article

Recenzja: Conrad Totman, Historia Japonii, tłum. J. Hunia, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009, s. 895

Download articleDownload article

Recenzja: Dwa życia Ludwika Gumplowicza. Wybór tekstów, wybór, opracowanie i wprowadzenie Jan Surman i Gerald Mozeli, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 533

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout