Przegląd Historyczny, 101, 2010, z. 1

The Cultural History of the Travelogue

Download article

Antywzorzec biskupa w instrukcji kapituły krakowskiej na synod piotrkowski 1551 r.

AbstractDownload article

antywzorce, biskupi, instrukcje, kapituła krakowska, synod piotrkowski 1551

Białoruski ruch narodowy a III Rzesza (wrzesień 1939–czerwiec 1941)

AbstractDownload article

białoruski ruch narodowy, Trzecia Rzesza

Arsenios z Elassonu — Grek w służbie Cerkwi prawosławnej we Lwowie

Download article

Arsenios z Elassonu, Grecy, Cerkiew prawosławna, Lwów

Cyfrowa kolekcja czasopism humanistycznych (Bazhum) http://www.muzhp.pl/bazhum

Download article

O szalonych wojownikach i współczesnych historykach (Łukasz Malinowski, Berserkir i Úlfheðnar w historii, mitach i legendach, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2009, s. 223)

Download article

Rozważania nad modelem podręcznika akademickiego historii (na marginesie najnowszego podręcznika: Andrzej Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 712)

Download article

Popis ignorancji (Przewrót majowy 1926 roku w oczach Kremla, pod redakcją Bogdana Musiała przy współpracy Jana Szumskiego, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, seria „Dokumenty”, tom XXXIX, Warszawa 2009, s. 317)

Download article

Orszak Hitlera (Stephan Marks, Warum folgten sie Hitler? Die Psychologie des Nationalsozialismus, Patmos Verlag GmbH, Düsseldorf 2007, s. 220)

Download article

Recenzja: Salvatore Bono, Un altro Mediterraneo. Una storia comune fra scontri e integrazioni, Salerno Editrice, Roma 2008, s. 352

Download article

Recenzja: Zbigniew Mirosław Osiński, Lęk w kulturze społeczeństwa polskiego w XVI–XVII wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009, s. 227

Download article

Recenzja: Prince Henry Revived. Image and Exemplarity in Early Modern England, edited by Timothy Wilks, Southampton Solent University in association with Paul Holberton publishing, 2007, s. 312

Download article

Recenzja: Korespondencja Fryderyka Chopina, oprac. Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska–Straus, t. I: 1816–1831, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s.790

Download article

Recenzja: Jakub Polit, Pod wiatr. Czang Kaj–szek 1887–1975, Wydawnictwo „Arcana”, Kraków 2008, s. 756

Download article

Recenzja: Vasyl Kuchabsky, Western Ukraine in Conflict with Poland and Bolshevism, 1918–1923, Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, Edmonton and Toronto: 2009, s. XXIX + 346 + 6 kolorowych map i indeks

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout