Przegląd Historyczny, 100, 2009, z. 3

Akt — forma nie idealna

AbstractDownload article

Nadzy, bosi, z obnażonymi pośladkami — jeńcy w sztuce Moche

AbstractDownload article

nadzy, jeńcy, sztuka Moche

Pierwsze polemiki wokół zmartwychwstania i losów ciała Jezusa w kontekście rzeczywistości praktyk grzebalnych epoki

AbstractDownload article

zmartwychwstanie Jezusa, praktyki grzebalne

Mikill maðr ok sterkr — czyli jak powinien wyglądać skald

AbstractDownload article

Apologia Najświętszej Marii Panny — czy Bóg może przywrócić kobiecie utracone dziewictwo?

AbstractDownload article

Abito e monachesimo nel pieno Medioevo: spunti per una discussione

AbstractDownload article

L’abito e il corpo dei religiosi nelle fonti agiografiche. Il mantello come simbolo di identità

AbstractDownload article

Grube ciało. Społeczne postrzeganie otyłości w średniowieczu

AbstractDownload article

Kobiety, asceza i władza nad ciałem w późniejszym średniowieczu

AbstractDownload article

Żydowska fizys. Wysokość ciała i standard życia Żydów w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku

AbstractDownload article

Sportsmen(k)i na frontach zimnej wojny. Obraz ciała zawodniczek z krajów socjalistycznych w zachodniej prasie sportowej

AbstractDownload article

„Gdyby ściany mogły mówić…”. Ciało więźniarek okresu stalinowskiego jako źródło siły i słabości

Download article

Stan badań nad historią antykoncepcji w XIX i XX wieku

Download article

Recenzja: Doświadczane, opisywane, symboliczne. Ciało w dyskursach kulturowych, pod redakcją Katarzyny Łeńskiej–Bąk i Magdaleny Sztandary, Stromata Anthropologica, 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 431

Download article

Recenzja: Marcin Zawilski, Małżeństwo, kobieta, cielesność. Instytucja małżeństwa w XII i XIII–wiecznej Francji, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica”, Kraków 2008, s. 255

Download article

Recenzja: Caroline Walker Bynum, Wonderful Blood. Theology and Practice in Late Medieval Northern Germany and Beyond, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2007, s. XIX, 402, bibliografia, indeks

Download article

Recenzja: Jayne Shrimpton, Family Photographs & How to Date Them, Country- side Books, Newbury Berkshire 2008, s. 191

Download article

Recenzja: Tadeusz Brzeziński, Służba zdrowia Polskich Sił Zbrojnych na Za- chodzie 1939–1946. Z Armią Andersa z ZSRR ku Polsce, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2008, „Biblioteka Zesłań ca”, s. 264+2 nlb., ilustracje, indeksy, streszczenie ang.

Download article

Recenzja: Ciało w kulturze i nauce, pod redakcją Mariusza Chołodego, Anny Cwojdzińskiej i Beaty Ziółkowskiej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009, s. 124

Download article

Recenzja: Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, pod redakcją Małgorzaty Szpakowskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, War szawa 2008, s. 312

Download article

Recenzja: Joan P. Alcock, Food in the ancient world, Greenwood Press, West- port, Connecticut–London 2006, s. 276

Download article

Recenzja: Apicius. A critical edition with an introduction and an English translation of the Latin recipe text Apicius, wyd. Christopher Grocock, Sally Grainger, Prospect Books, Blackawton, Totnes, Devon 2006, s. 414

Download article

Recenzja: Sally Grainger, Cooking Apicius. Roman Recipes for Today, Prospect Books, Blackawton, Totnes, Devon 2006, s. 128

Download article

Recenzja: Eat, drink and be merry (Luke 12:19). Food and wine in Byzantium. In honour of Professor A. A. M. Bryer, red. L. Brubaker, K. Linardou, Ashgate Publishing Limited, Aldershot, Hampshire 2007, s. 272

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout