Przegląd Historyczny, 100, 2009, z. 2

Religia a wojskowość bizantyńska w świetle traktatów wojskowych IX–XI wieku

AbstractDownload article

Nowa bulla Bolesława Krzywoustego i problem ołowianych pieczęci w Polsce wczesnośredniowiecznej

AbstractDownload article

Bolesław Krzywousty, bulla, ołowiane pieczęcie, Polska

Okoliczności zmiany polityki papieża Klemensa V wobec sprawy templariuszy na przełomie 1307 i 1308 r.

AbstractDownload article

papież Klemens V, templariusze

Z dziejów opactwa benedyktynów w Starych Trokach (XV–połowa XVII w.)

AbstractDownload article

opactwo benedyktynów, Stare Troki

Turek na rencie dożywotniej w Polsce w XVI wieku

Download article

Millennium urodzin św. Piotra Damianiego

Download article

Ludwik Niemiecki, król niedoceniany — nowa biografia polityczna Eric J. Goldberg, Struggle for Empire. Kingship and Conflict under Louis the German, 817–876, Cornell University Press, Ithaca–London 2006, s. XXI+388

Download article

Łacińskojęzyczne inskrypcje nagrobne jako źródło do badań nad kobietą w okresie nowożytnym oraz wyzwanie edytorskie (w związku z książką Katarzyny Góreckiej, Pobożne matrony i cnotliwe panny, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006, s. 200, ilustr.)

Download article

Recenzja: Ignacy Lewandowski, Historiografia rzymska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, s. 528

Download article

Recenzja: Texts and Identities in the Early Middle Ages, red. Richard Corradini, Rob Meens, Christina Pössel, Philip Shaw, Wien 2006, Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, 12, s. 460

Download article

Recenzja: Dieter Hägermann, Das Papsttum am Vorabend des Investiturstreites. Stephan IX. (1057–1058), Benedikt X. (1058) und Nikolaus II. (1058–1061), Anton Hiersemann, Stuttgart 2008, Päpste und Papsttum, t. XXXVI, s. XII, 247

Download article

Recenzja: Samantha Kahn Herrick, Imagining the Sacred Past: Hagiography and Power in Early Normandy, Harvard University Press, Cambridge (MA.) — London (U.K.) 2007, Harvard Historical Studies, 156, s. XIII + 256

Download article

Recenzja: Jan Szymczak, Pojedynki i harce. Turnieje i gonitwy. Walki o życie, cześć, sławę i pieniądze w Polsce Piastów i Jagiellonów, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2008, s. 288

Download article

Recenzja: Ernest Marcos Hierro, Almogàvers. La història, L’esfera dels llibres, Barcelona 2005, s. 365

Download article

Recenzja: Andrzej Żygadło, Reformacja w Szwecji, Danii i Norwegii. Studium porównawcze, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 2005, s. 280

Download article

Recenzja: Mathias Niendorf, Das Großfürstentum Litauen. Studien zur Nationsbildung in der Frühen Neuzeit (1569–1795), Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2006, s. 329

Download article

Recenzja: Barbarzyńcy u bram Imperium, pod red. Stanisława Turleja, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2007, (Mediterraneum IV), s. 312

Download article

Recenzja: Jacek Wiewiorowski, Stanowisko prawne rzymskich dowódców wojsk prowincjonalnych — duces w prowincjach Scythia Minor i Moesia Secunda, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, s. 451

Download article

Recenzja: Georg Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 626

Download article

Recenzja: Frank Kolb, Ideał późnoantycznego władcy. Ideologia i autoprezentacja, przekład A. Gierlińska, do druku podał L. Mrozewicz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 307

Download article

Recenzja: Stephen Mitchell, A History of the Later Roman Empire, ad 284–641, Blackwell Publishing, Malden, Oxford 2007, s. 469

Download article

Recenzja: Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska pedagogia, red. Norbert Widok, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opolska Biblioteka Teologiczna 105, Opole 2008, s. 296

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout